Wilful Willing: Towards a Feminist Dissenting Politics

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xin Liu
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Girlhood Studies
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 135
Artikelns sista sida, sidnummer: 140

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 02:56