Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Redaktörer: Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Moderpublikationens namn: Hermeneutisk forskningspraxis
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 109
ISBN: 978-952-12-3167-4


Nyckelord

Caring, content analysis

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 07:57