Annotated Judgment and translation (selected parts, Spanish-English), Judgment, Constitutional Court, The Dominican Republic, Case File TC-01-2005-0013, Judgement TC/0256/14, 4 November 2014

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo
Förläggare: Oxford International Law in Domestic Courts Collection-Oxford University Press
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2016
Moderpublikationens namn: Oxford Reports on International Law [ORIL; International Law in Domestic Courts [ILDC]

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 04:15

Dela länk