Our Relation to Our Own Expressions. Comment on Bar-On, Green, and Finkelstein

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stina Maria Backstrom
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Analytic Philosophy
Volym: 4
Nummer: 54
Artikelns första sida, sidnummer: 466
Artikelns sista sida, sidnummer: 476

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:25