Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700-1900

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Niklas Huldén
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2018
Number of pages: 498
ISBN: 978-951-765-899-7
eISBN: 978-951-765-900-0


Abstract

Avhandlingen undersöker kulturell anpassning bland kust- och
skärgårdsbor i sydvästra Finlands och Ålands skärgård. Olika
skärgårdsområden jämförs med varandra för att identifiera regionala
skillnader och tidsmässiga förändringar under två århundraden 1700-1900.
Undersökningen baseras på 315 bouppteckningar som transkriberats och
delvis preparerats för databehandling.Huvudmålet är att undersöka skillnader i den egendom och det
redskapsbestånd som använts i de lokala näringarna. Speciellt
koncentrerar sig undersökningen på upptecknad egendom med koppling till
jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Även sjöfart och
hantverksredskap behandlas kort. Den källkritiska aspekten på ett
bouppteckningsmaterial diskuteras genom hela avhandlingen. Ytterligare
söker avhandlingen efter metodiska grepp för att behandla källmaterialet
baserat på såväl kvantitativ som kvalitativ grund.Egendomen i bouppteckningarna ger en god bild av hur invånarna i
undersökningsområdet anpassat sina näringar utgående från skilda
miljömässiga förhållanden. Utvecklingen över tid är svårare att skönja
eftersom källmaterialet – bouppteckningarna – ändrar karaktär under
århundradenas förlopp.


Keywords

Animal husbandry, Ethnology, Fishing methods, landscape ecology, Probate records


Documents


Last updated on 2020-24-02 at 02:10