Formal Goal-Oriented Development of Resilient MAS in Event-B

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pereverzeva I, Troubitsyna E, Laibinis L
Redaktörer: Brorsson M, Pinho LM
Förläggare: Springer, Heidelberg
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Reliable Software Technologies (Ada-Europe 2012)
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 7308
Artikelns första sida, sidnummer: 147
Artikelns sista sida, sidnummer: 161
ISBN: 978-3-642-305

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:55