Development of Fault Tolerant MAS with Cooperative Error Recovery by Refinement in Event-B

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pereverzeva I, Troubitsyna E, Laibinis L
Redaktörer: Ishikawa F, Romanovsky A
Förläggare: ACM CoRR
Publiceringsår: 2012
Förläggare: ACM CoRR
Moderpublikationens namn: Proceedings of DS-Event-B 2012: Workshop on the experience of and advances in developing dependable systems in Event-B

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 07:10