Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Redaktörer: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
Volym: 801
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
ISBN: 978-951-583-340-2
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 06:07