Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Editors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
Volume number: 801
Start page: 25
End page: 51
ISBN: 978-951-583-340-2
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-14-07 at 05:28

Share link