Kiinnostavaa, mutta monimutkaista: tiedot, osallistuminen ja suhtautuminen vaikuttamiseen

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Rapeli Lauri, Borg Sami
Editors: Grönlund Kimmo, Wass Hanna
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Publisher: Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
Book title: Poliittisen osallistumisen eriytyminen: Eduskuntavaalitutkimus 2015
Title of series: Selvityksiä ja ohjeita
Volume number: 28/2016
Start page: 358
End page: 378
ISBN: 978-952-259-516-4
eISBN: 978-952-259-517-1
ISSN: 1798-7067

Last updated on 2020-28-05 at 03:19