Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 37
ISBN: 978-952 -12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458 -7777

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 02:51