Transformations of 1-(2-aminophenyl)propan-2-ol to 2-methylindoline

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Bernas, Yuliya S. Demidova, Atte Aho, Irina L. Simakova, Narendra Kumar, Yosra Laribi, Philippe Perrichon, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Catalysis Letters
Tidskriftsakronym: Catal. Lett.
Volym: 145
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 955
Artikelns sista sida, sidnummer: 963
eISSN: 1572-879X


Abstrakt

The transformation reaction of 1-(2-aminophenyl)propan-2-ol was studied at 200°C under argon pressure. A range of catalysts was applied including carbon, titania and zeolite supported Ru, Pd, Pt, Rh, and Ir, as well as metal free zeolites. The highest conversion was obtained with H-Beta-150 and H-Beta-25 and the highest selectivity to 2-methylindoline was achieved with 0.3 % Ir–H-Beta-150 and H-Beta-25. Although the selectivity to 2-methylindole was high for all catalysts, formation of the final product 2-methylindoline only took place over the most acidic catalysts.


Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 03:45