Danskarna i den transatlantiska slavhandeln under 1700-talet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Förläggare: Villa Karon ystävät ry / Villa Karos vänner rf
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Akpé: Villa Karon kulttuurilehti / Villa Karos kulturblad
Volym: 16
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 24

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 06:55