Land, språk och socialt kapital: Sverigefinnar och finlandssvenskar som minoriteter i två grannländer

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susan Sundback
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi. Sociolog
Seriens namn: Rapporter från ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 3
Volym: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 81
ISBN: 978-952-12-3180-3
eISBN: 978-952-12-3181-0
ISSN: 1799-7410

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:07