Avhopp från gymnasieskolan i Norden - omfattning och konsekvenser

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Olof Bäckman, Vibeke Jakobsen, Thomas Lorentzen, Eva Österbacka, Espen Dahl
Editors: Alexandru Panican
Publication year: 2014
Publisher: Dialogos
Book title: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv
Title of series: Kompetens för tillväxt / Ratio
Number in series: 13
ISBN: 378-91-7504-278-7

Last updated on 2020-05-07 at 06:20