Detention of Child Asylum Seekers in the Pursuit of State Interests: A Comparison of the Australian and EU Approaches

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eleonora Del Gaudio, Stephen Phillips
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Volym: 36
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 18

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 05:54