Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Robert Ojala
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 480
ISBN: 978-951-765-776-1
eISBN: 978-951-765-777-8

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:25