Production of papermaking grade calcium carbonate from steelmaking
slag – product quality and development of a larger scale process

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: H.-P. Mattila, I. Grigaliūnaitė, A. Said, C.-J. Fogelholm, R. Zevenhoven
Redaktörer: Swerea MEFOS
Förlagsort: Luleå
Publiceringsår: 2012
Förläggare: MEFOS
Moderpublikationens namn: SCANMET IV : 4th International Conference on Process Development in Iron and Steelmaking
ISBN: 978-91-637-0859-6

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 03:20