Owning protest but sharing distrust? Confidence in the political system and anti-political-establishment party choice in the Finnish 2011 parliamentary

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Redaktörer: Juha Härkönen, Antti Kouvo
Förläggare: Social and Economic Research Association of the Turku Universities.
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Research On Finnish Society
Moderpublikationens namn: Research on Finnish society 7:2014
Volym: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 34
ISSN: 1796-8739

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:09