Development and Characterization of Thin Printed Films for Gas Sensing Applications

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jawad Sarfraz
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3251-0
eISBN: 978-952-12-3252-7


Nyckelord

Flexible substrate, Food quality, Gas sensor, Hydrogen sulfide

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 03:34