Golden Calf. Medieval Judaism

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Lindqvist
Redaktörer: Christine Helmer, Steven Linn McKenzie, Thomas Chr. Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, Eric Ziolkowski
Förläggare: De Gruyter
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Encyclopedia of the Bible and its reception. Teil 10: Genocide - Hakkoz
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 534
Artikelns sista sida, sidnummer: 536
ISBN: 978-3-11-018378-8
eISBN: 2193-2840

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:23