Går solen upp i öster?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Wikman
Förläggare: Svenska Finlands lärarförbund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Läraren
Tidskriftsakronym: Läraren
Volym: 40
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: ISSN 0356–7842

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:08