Pedagogiskt Guggenheim

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Wikman
Förläggare: Svenska Finlands lärarförbund
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Läraren
Volym: 40
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: ISSN 0356–7842

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 07:20