Sub-ppm electrical detection of hydrogen sulfide gas at room temperature based on printed copper acetate-gold nanoparticle composite films

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Sarfraz, A. Määttänen, B. Törngren, M. Pesonen, J. Peltonen, P. Ihalainen
Förläggare: The Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: RSC Advances
Volym: 5
Nummer: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 13535
Artikelns sista sida, sidnummer: 13529
eISSN: 2046-2069


Abstrakt

This paper presents the sub-ppm level electrical detection of H2S gas at room temperature using printed copper acetate-gold nanoparticle composite films. The excellent sensitivity of these films towards H2S can be attributed to the catalytic activity of gold nanoparticles in combination with the plasma oxidation of copper acetate films.


Nyckelord

Au nanoparticles, coated paper, Gas sensor, Inkjet printing

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:43