Exploratory Topic Modeling with Distributional Semantics

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samuel Rönnqvist
Redaktörer: Fromont E, De Bie T, Leeuwen M
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Advances in Intelligent Data Analysis XIV - 14th International Symposium, IDA 2015, Saint Etienne. France, October 22 -24, 2015. Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 9385
Artikelns första sida, sidnummer: 241
Artikelns sista sida, sidnummer: 252
ISBN: 978-3-319-24464-8
eISBN: 978-3-319-24465-5
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 03:17