“When he comes to Shiloh” (Gen 49,8-12) : An Approach to the Books of Samuel

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Redaktörer: Walter Dietrich, Cynthia Edenburg, Philippe Hugo
Förlagsort: Leuven
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Peeters
Moderpublikationens namn: The Books of Samuel : stories - history - reception history
Seriens namn: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium
Nummer i serien: 284
Artikelns första sida, sidnummer: 509
Artikelns sista sida, sidnummer: 517
ISBN: 978-90-429-3371-2

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:58