Christian Metal: History, Ideology, Scene

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Moberg Marcus
Förlagsort: London, New York
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Bloomsbury academic
Seriens namn: Bloomsbury Studies in Religion and Popular Music
ISBN: 9781472579843


Nyckelord

Christianity, Contemporary Christian Music, Evangelicalism, heavy metal music, popular music, religion and popular culture

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:15