Online panels and validity – Representativeness and attrition in the Finnish eopinion panel

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Redaktörer: Mario Callegaro, Reginald P. Baker, Jelke Betlehem, Anja S. Göritz, Jon A. Krosnick, Paul J. Lavrakas
Förlagsort: Chichester, West Sussex, United Kingdom
Publiceringsår: 2014
Förläggare: John Wiley & Sons
Moderpublikationens namn: Online Panel Research. A Data Quality Perspective
Artikelns första sida, sidnummer: 86
Artikelns sista sida, sidnummer: 103
ISBN: 978-1-119-94177-4
eISBN: 978-1-118-76351-3


Nyckelord

Internet politics, Methodology, Research methods

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 05:05