Legitimacy, constitutionalism and European integration

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kurtén Tage, Hertzberg Lars, Lagerstpetz Olli, Slotte Pamela, Lindfelt Mats, Jokinen Heidi, Kanckos Lise, Björkgren Malena
Redaktörer: Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Legitimacy: the Treasure of Politics
Artikelns första sida, sidnummer: 129
Artikelns sista sida, sidnummer: 145
ISBN: 978-3-631-61883-7
ISSN: 12345678

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:21