Rec. av Frank Aarebrot och Kjetil Evjen: Land, makt och følelser. Stats- og nasjonsbygging.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karvonen Lauri
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Volym: 31
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 174
Artikelns sista sida, sidnummer: 177

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:37