Gill raker counting for approximating the ratio of river- and sea-spawning whitefish, Coregonus lavaretus (ACTINOPTERYGII: SALMONIFOR-
MES: SALMONIDAE) in the Gulf of Bothnia, Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Himberg M, Numers M, Vasemägi A, Heselius S-J, Wiklund T, Lill J-O, Hägerstrand H.
Förläggare: Akademia Rolnicza w Szczecinie
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: ACta Ichthyologica et Piscatoria
Volym: 45
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 131
eISSN: 1734-1515


Nyckelord

endangered species, mixed fisheries, otolith strontium, spatiotemporal occurrence, stock discrimination

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:45

Dela länk