Om att filosofera med barn ; recension av Den barnsliga relativismen : intellektuell dygd eller lättja / Ragnar Ohlsson, Kia Sigge

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgit Schaffar
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ikaros
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 15

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:34