Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Sandberg
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2005
Antal sidor: 51

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 06:06