Why do political parties change their policy positions?: A review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Sage Publications
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Political Studies Review
Volym: 14
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 501
Artikelns sista sida, sidnummer: 511
eISSN: 1478-9302

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 07:07