På skeva flickors villkor. (Recension av Maria Margareta Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar 2013)

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Freja Rudels
Publisher: Granskaren rf.
Publication year: 2013
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 7-8
Start page: 73
End page: 75

Last updated on 2020-18-01 at 03:09