De många sanningarnas krig: Tammerfors 1918

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Förläggare: Historiska föreningen
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 93
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 379
Artikelns sista sida, sidnummer: 381

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 03:19