De många sanningarnas krig: Tammerfors 1918. [Recension av] Tuomas Hoppu (toim.), Tampere 1918 [Tammerfors 1918], Tampereen museoiden julkaisuja 100, 286 s., ill., Tampere 2008

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Matias Kaihovirta
Publisher: Historiska föreningen
Publication year: 2008
Journal: Historisk tidskrift för Finland
Volume number: 93
Issue number: 3
Start page: 379
End page: 381

Last updated on 2020-24-09 at 05:45