De många sanningarnas krig: Tammerfors 1918. [Recension av] Tuomas Hoppu (toim.), Tampere 1918 [Tammerfors 1918], Tampereen museoiden julkaisuja 100, 286 s., ill., Tampere 2008

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Förläggare: Historiska föreningen
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 93
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 379
Artikelns sista sida, sidnummer: 381

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:32

Dela länk