Pippi på läromedel

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte-Lüttge Anna, Heilä-Ylikallio Ria
Förläggare: Vetenskapligt granskad rapport: Åbo Akademis pedagogiska fakultet
Publiceringsår: 2013
Nummer i serien: 24
ISBN: 978-952-12-2909-1
ISSN: 1458-7785


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:07