Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre elever

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Nyroos, Hanna Eklöf, Bert Jonsson, Johan Korhonen, Carola Wiklund-Hörnqvist
Redaktörer: Vetenskapsrådet
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Vetenskapsrådet
Moderpublikationens namn: Resultatdialog 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 160
Artikelns sista sida, sidnummer: 171
ISBN: 978-91-7307-305-9


Nyckelord

Mathematical performance, self-regulation, test anxiety, working memory

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:08