Arbetarkonst – ett skandalöst begrepp: Om en svensk litteraturvetares kombination av Marx och Wittgenstein

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fred Andersson
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Ikaros
Volym: 10
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 36


Abstrakt

"Proletarian art - a scandalous concept". About the Swedish literary historian Magnus Nilsson and his definition of proletarian art and literature.


Nyckelord

Art History, Historical materialism, Labour Movement, Literature studies, Marxism, Nordic countries

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 04:41