Understanding the Story of Adam and Eve in the Second Temple Period

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato, Lotta Valve
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Winona Lake, Turku
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Adam and Eve Story in the Hebrew Bible and in Ancient Jewish Writings Including the New Testament
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
ISBN: 978-952-12-3414-9
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 06:46

Dela länk