Om forskningsgruppen NAC och projektet Konstkritiken och det nationella i Finland och Sverige, 1950 – 2000

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fred Andersson
Förläggare: Taidehistorian seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: TAHITI
Volym: 3
Nummer: 1
eISSN: 2242-0665


Abstrakt

About the Research Group NAC and the Project Art Criticism and the National in Finland and Sweden, 1950-2000. In TahiTi: Taidehistoria Tieteenä (Art History as a Science, online magazine for Taidehistorian Seura, The Society for Art History in Finland)


Nyckelord

art criticism, Finland, Newspapers, Nordic countries, Sweden

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 05:55