Utställningen De medeltida lejonen i Lunds domkyrka

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: ICO Iconographisk post
Tidskriftsakronym: ICO
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 72
Artikelns sista sida, sidnummer: 73
eISSN: 2323-5586


Nyckelord

Lion, Lund cathedral

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:40