Effective Antibiofilm Polyketides against Staphylococcus aureus from the Pyranonaphthoquinone Biosynthetic Pathways of Streptomyces Species

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Terhi Oja, Paola San Martin Galindo, Takaaki Taguchi, Suvi Manner, Pia M. Vuorela, Koji Ichinose, Mikko Metsä-Ketelä, Adyary Fallarero
Förläggare: American Society for Microbiology
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Volym: 59
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 6046
Artikelns sista sida, sidnummer: 6052
eISSN: 1098-6596

Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 04:27