Heat-shock factor 2 is a suppressor of prostate cancer invasion

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björk JK, Åkerfelt M, Joutsen J, Puustinen MC, Cheng F, Sistonen L, Nees M
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Oncogene
eISSN: 1476-5594

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:43