Läsning? Litteratur? Litteraturvetenskap?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2013
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 66

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 04:20