Kommunernas Svenskfinland i reformcentrifugen: Fem scenarier och deras konsekvenser för det svenska.

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sandberg Siv
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Book title: Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland.
Start page: 167
End page: 183
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-25-09 at 06:23