Preface : From Computer Science to Biology and Back

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emanuela Merelli, Ion Petre
Förläggare: Elsevier B.V.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Theoretical Computer Science
Volym: 608
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 3
eISSN: 1879-2294

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:32