Neural mechanisms underlying word- and phrase-level morphological parsing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leminen Alina, Jakonen Sini, Leminen Miika, Mäkelä Jyrki P., Lehtonen Minna
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Neurolinguistics
Tidskriftsakronym: J Neuroling
Volym: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 41

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:15